Magiska rikedomssedlar och tempelmynt.Autentiska magiska rikedomssedlar och tempelmynt
från thailändska och kinesiska tempel.