Maitreya Buddha amuletter

Maitreya Buddha

buddha Maitreya (Tibetanska: Jetsun Jampa Gonpo) Är en Mahābodhisattva
vem skulle bli nästa Buddha att komma när man lärde Buddha Sakyamuni, har försvunnit.
*
Tro i ankomsten av Maitreya det är vanligt
till theravāda och mahāyāna skolor av buddhismen.
*
I den avlägsna framtiden (omkring 5000 år efter Parinirvana av Buddha Sakyamuni), när de buddhistiska lärorna släckes,
Buddha Maitreya kommer att inkarnera för att undervisa igen
den heliga dharmaen
*
Den Heligaste Nagarjuna beskriver hängivenheten mot Maitreya
som ett lätt sätt att upplysa.
Buddha Maitreya är känt som ett skydd av varelser,
bär en amulett i sin bild
mot farorna med materiellt liv och en fysisk anslutning
med framtiden Buddha.