Ritualmaterial för att helga Buddhas statyer (+ invigning av husen)Rituellt material för att helga statyer av Buddha (+ invigning av hus):
- Livets träd Sok Shing.
- Heliga piller (Rilbu, Ringsel).
- Mantra.
- Heliga pärlor (Se Nimit).
1 2 3 . 5 Nästa →