Heliga magiska ringar av makt.Heliga magiska ringar av makt:
- Meditation.
- Skydd.
- Klarsyn.
- Magnetism.