LP Sothorn amuletter.

Vårt Luang Phor Sothorn amuletter.
*
Amuletter av LP Sothorn är en av de mest populära amuletterna i Thailand. Det är bilder av en berömd Buddha som finns i Wat Sothorn Wararam Worawihan.
*
Traditionen säger att denna typ av amuletter ofta ger önskemål
för de som bär dem.
*
Om du vill veta mer om LP Sothorn, klicka här.