Phra Rahu (förmörkelsens Gud) amuletter.Phra Rahu amuletter.
*
Phra Rahu är i hinduismen Gud för förmörkelse,
och visas alltid som att äta solen eller månen.
*
I buddhismen är han en mäktig demonvaktare
och skydda hans hängivna mot svart magi och trollformler.
*
Att bära en amulett av Phra Rahu är ditt bästa val
om du behöver ett kraftfullt skydd mot magin av alla slag.