Amraeten av Phra Rahu (förmörkelse Gud).Amuletterna av Phra Rahu (Förmörkelse Gud).
*
Phra Rahu är i hinduismen Gud för förmörkelse,
och visas alltid som att äta solen eller månen.
*
I buddhismen är han en mäktig demonvaktare
och skydda hans hängivna mot svart magi och trollformler.
*
Att bära en amulett av Phra Rahu är ditt bästa val
om du behöver ett kraftfullt skydd mot magin av alla slag.
*
Läs mer om Phra Rahu.