Hanuman amuletter.


Hanuman (Monkey God) amuletter.
*
Apan-Gud Hanuman är en av de mest populära gudarna i hinduismen.
Han är son till gudinnan Gud Anjana.
Han beskrivs som tillräckligt stark för att lyfta berg, döda demoner
och är också snabbare än garuda !
*
Hanuman är den heliga skyddaren av kämpar,
men är också visdomens och eruditionens gud.
*
En av de viktigaste karaktäristika av Hanuman är hans enorma tro
för sin mästare Rama.
*
Hanuman är också mycket charmig och har ett äventyr med en sjöjungfru, med vilken han hade flera små halvfiskar / halva apor!
*

Någon gång Hanuman symboliseras av hans vapen som valtsgada"Mace.
*
Amuletter av Hanuman ger mod, okränkbarhet och fysisk styrka, men också en stark karisma och ett ädelt sinne.
*
Soldater, idrottsmän och alla slags krigare bär ofta amuletter av Hanuman. Även alla som är en social eller humanitär arbetare
skulle göra det bra för att söka Herrens välsignelser Hanuman.