Aids till meditation.

Amuletter för meditation.
(Thailand och Tibet)